Vis Kurv (0)
Persona 5 Strikers Takeover

Vilkår for brug

Baggrund

Disse Brugsvilkår, kombineret med alle andre dokumenter der henvises til heri, beskriver hvordan du kan anvende dette websted, https://www.shop4dk.com/ ("Vores Side"). Læs venligst disse Brugsvilkår omhyggeligt igennem og sørg for, at du forstår dem. Din aftale om at overholde og være bundet af disse Vilkår betragtes som tiltaget ved dit første brug af Vores Side. Hvis du ikke accepterer, at du er bundet af disse Vilkår, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge Vores Side. Disse Brugsvilkår er ikke gældende for salg af Varer. Se i stedet vores Salgsvilkår for mere information.

1. Definitioner og Fortolkning

1.1 I disse Brugsvilkår, medmindre andet er beskrevet, har følgende begreb følgende betydninger:

"Konto"Beskriver en konto der er påkrævet for at en Bruger kan få adgang og/eller anvende visse områder af Vores Side, som beskrevet i Afsnit 4;
"Indhold"Beskriver enhver tekst, billeder, lyd, video, scripts, kode, software, databaser og enhver anden form for information, der kan gemmes på en computer, der vises på eller udgør en del af Vores Side;
"Bruger"Beskriver en bruger på Vores Side;
"Brugerindhold"Beskriver ethvert indhold, der indsendes til Vores Side fra brugere, herunder men ikke begrænset til, gennemgang af anmeldelser; og
"Vi/Os/Vores"Beskriver Xbite Ltd, en virksomhed registreret i England under 6520821, hvis registrerede adresse er @@registreret [email protected]@.

2. Informationer Om Os

2.1 Vores side, https://www.shop4dk.com/, ejes og drives af Xbite Ltd, et aktieselskab registreret i England under 6520821, hvis registrerede adresse er @@registreret [email protected]@.

3. Adgang til Vores Side

3.1 Det er gratis at tilgå Vores Side.

3.2 Det er dit ansvar at følge alle nødvendige foranstaltninger for at tilgå Vores Side.

3.3 Adgangen til Vores Side gives på en "som vist" og "som tilgængelig" basis. Vi besidder retten til at ændre, suspendere eller annullere Vores Side (eller dele af denne) når som helst og uden varsel. Vi er på ingen måde ansvarlige over for dig hvis Vores Side (eller dele af denne) ikke er tilgængelig for dig i hele eller delvise perioder.

4. Konti

4.1 Visse dele af Vores Side (herunder muligheden for at foretage køb af Varer fra Os) vil muligvis kræve en brugerkonto.

4.2 Du må ikke oprette en Konto hvis du er under 18 år gammel.

4.3 Når du opretter en Konto, skal de angivne oplysninger være akkurate og nøjagtige. Hvis dine oplysninger ændrer sig på et senere tidspunkt, har du til ansvar at sikre dig, at Kontoen er opdateret.

4.4 Vi anbefaler, at du vælger en stærk adgangskode til din Konto, der består af en kombination af både store og små bogstaver samt tal og symboler. Du alene har til ansvar at sikre, at din adgangskode bevares sikkert. Du må ikke dele din konto med andre personer. Hvis du mener at din konto bliver brugt uden din tilladelse, bedes du øjeblikkeligt kontakte os på Kontakt. Vi er ikke ansvarlige for nogen uautoriseret brug af din konto.

4.5 Du må ikke bruge andres Konti.

4.6 Samtlige personlige oplysninger der angives på din Konto, indsamles, bruges og opbevares i overensstemmelse med dine rettigheder og Vores forpligtelser i henhold til Databeskyttelseslovgivningen 1998, jf. Afsnit 17.

4.7 Hvis du ønsker at lukke din Konto, kan du til enhver tid anmode om dette. Ved at lukke din Konto, fjernes samtlige informationer om dig. Når din Konto lukkes, vil du ikke længere være i stand til at tilgå områder på Vores Side der kræver en konto.

4.8 Dine kreditkortoplysninger gemmes aldrig på vores systemer. Når du foretager en betaling, skabes et sikkert token, som har til formål at erstatte dit kortnummer. Dette skjuler dine detaljer for os og alle andre undtagen betalingsbehandleren, der opbevarer dine oplysninger i deres sikre og krypterede systemer. Dette gør fremtidige betalinger måde nemmere og sikrere for dig.

5. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

5.1 Med undtagelse af brugerindhold (se Afsnit 6), er alt Indhold på Vores Side underlagt lovgivningen om Ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, medmindre andet er specifikt angivet. Alt Indhold (herunder Brugerindhold) er beskyttet af den gældende britiske lovgivning og lovgivningen om Intellektuelle Ejendomslovgivning og Traktater.

5.2 I henhold til underafsnit 5.3 må du ikke gengive, kopiere, distribuere, sælge, udleje, gemme eller på anden vis genbruge Indholdet fra Vores Side uden at du har modtaget udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Os.

5.3 Du må:

5.3.1 Tilgå, vise og bruge Vores Side ved brug af en webbrowser (herunder enhver webbrowser indbygget andre software-typer og apps)5.3.2 Downloade Vores Side (og samtlige dele af den) til caching-relaterede formål5.3.3 Udskrive side(r) fra Vores Side5.3.4 Downloade dele af sektioner fra Vores Side; og5.3.5 Gemme sider fra Vores Sider til senere brug/offline visning.

5.4 Vores status som ejer og forfatter af indholdet på Vores Side (eller status af identificerede licensgivere, hvis relevant) skal altid anerkendes.

5.5 Du må ikke bruge nogen former for indhold der er trykt, gemt eller downloadet fra Vores Side til kommercielle formål uden først at få en licens fra os (eller vores licensgivere, afhængig af hvad der betragtes som mest relevant) til dette formål.

6. Brugerindhold

6.1 Brugerindhold på Vores Side inkluderer (men er ikke nødvendigvis begrænset til) produtanmeldelser.

6.2 En Konto er påkrævet hvis du ønsker at indsende Brugerindhold. Se venligst Afsnit 4 for yderligere oplysninger.

6.3 Du accepterer, at alene du er ansvarlig for dit Brugerindhold. Specifikt accepterer du samt giver dit samtykke til, at du har ret til at indsende Brugerindhold og at alt sådant Brugerindhold vil være i overensstemmelse med vores Acceptabel Brugspolitik som beskrevet nedenfor i Afsnit 12.

6.4 Du accepterer, at du forbliver ansvarlig overfor os og i det omfang at loven tillader det, skadeløsgives Vi for ethvert brug på de garantier du har givet i henhold til Afsnit 6.3. Du vil være ansvarlig for ethvert tab eller skade som vi pådrager os som følge af denne overtrædelse.

6.5 Du (eller dine licensgivere, hvis relevant) bevarer ejerskabet af dit Brugerindhold samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder der findes deri. Når du indsender dit Brugerindhold, giver du Os samtidig en ubetinget, ikke-eksklusiv, fuldt overførbar, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende licens som Vi kan vælge at bruge, gemme, arkivere, syndikere, offentliggøre, overføre, tilpasse, redigere, reproducere, distribuere, forberede afledte værker fra, vise, udføre og underlicensere dit Brugerindhold med - til det formål at levere og promovere Vores Side. Derudover giver du også andre brugere ret til at kopiere og citere dit Brugerindhold fra Vores Side.

6.6 Hvis du ønsker at fjerne Brugerindhold fra Vores Side, slettes det relevante Brugerindhold efter din anmodning. Vær dog opmærksom på, at cache eller henvisninger til dit Brugerindhold muligvis ikke kan gøres utilgængeligt med øjeblikkelig virkning (eller muligvis ikke gøres utilgængeligt overhovedet, hvis dette er uden for vores kontrol).

6.7 Vi har retten til at afvise, omklassificere eller fjerne ethvert brugerindhold fra vores websted, hvis Vi mener at Indholdet er i strid med vores Acceptabel Brugspolitik eller hvis vi modtager klager fra eventuelle tredjeparter og beslutter, at det pågældende Brugerindhold bør fjernes.

7. Links til Vores Side

7.1 Du må linke til Vores Side såfremt at:

7.1.1 du gør dette på en fair og lovlig vis;7.1.2 du ikke gør det på en måde, der antyder nogen form for tilknytning eller godkendes fra Vores side, hvor der ingen findes;7.1.3 du ikke anvender logoer eller andre varemærker, der vises på Vores Side uden vores skriftlige tilladelse; og7.1.4 du ikke gør det på en måde der har til hensigt at beskadige vores omdømme eller for at udnytte dette urimeligt.

7.2 Du må linke til enhver side på Vores Side.

7.3 Indlejring eller kopiering af Vores Side til brug på andre websteder er ikke tilladt medmindre at du har modtaget Vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Venligst kontakt os for yderligere information.

7.4 Du må ikke linke til Vores Side fra et websted hvis hovedindhold indeholder materialer som:

7.4.1 er af seksuel natur;7.4.2 er uanstændigt, fornærmende, hadefuldt eller på anden måde krænkende;7.4.3 promoverer vold;7.4.4 promoverer eller støtter enhver type ulovlig aktivitet;7.4.5 diskriminerer mod, eller som på enhver anden måde er krænkende over for enhver person tilhørende en vis gruppe, etnicitet, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering, eller køn;7.4.6 har til formål at true, krænke, irritere, alamere, ulejlige, eller pinliggøre en anden person;7.4.7 er fremskabt eller udviklet til at vildlede eller narre en anden person;7.4.8 er beregnet til eller vurderes på anden måde krænkende (eller truer med at krænke) overfor en anden persons privatliv;7.4.9 på vildledende vis efterligner enhver person eller på anden måde forkert repræsenterer din identitet eller tilknytning på en måde, der beregnes til at bedrage (åbenlyse parodier er ikke inkluderet i denne definition, såfremt at disse ikke falder ind under nogen af de andre bestemmelser beskrevet i dette underafsnit 7.4);7.4.10 antyder om former for tilknytning til os, hvor der ingen tilknytning findes;7.4.11 krænker eller hjælper med at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker og databaserettigheder) fra enhver anden part; eller7.4.12 er foretaget i strid mod enhver juridisk pligt, der skyldes en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, kontraktlige opgaver og tillidsforpligtelser.

7.5 Indholdsbegrænsningerne i underafsnit 7.4 er ikke gældende for indhold der er sendt til sider af andre brugere, såfremt at det primære formål med siden er i i overensstemmelse med bestemmelserne i underafsnit 7.4. Du har, eksempelvis, stadig tilladelse til at placere links på almindelige sociale netværks-sider blot fordi at en anden bruger ligeledes poster lignende Indhold. Dog er det forbudt at poste og offentliggøre links på websteder der fokuserer på eller tilskynder sådant indhold fra dets Brugere.

8. Links til Andre Sider

8.1 Vi inkluderer muligvis links til andre websteder på Vores Side. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er disse websteder ikke under Vores kontrol. Vi påtager eller accepterer aldrig ansvar for Indholdet på tredjepartswebsteder. Hvis vi inkluderer et link til et andet websted på Vores Side, er dette kun til information og betyder ikke nødvendigvis at vi anbefaler de enkelte Websteder eller personerne, der driver disse.

9. Ansvarsfraskrivelser

9.1 Intet på Vores Side udgør eller bør betragtes som vejledning. Vi leverer udelukkende oplysninger til generelle informationsformål.

9.2 Så vidt at lovgivningen tillader det, giver vi ingen garanti for, at Vores Side vil opfylde dine krav, at den ikke krænker eventuelle tredjeparts rettigheder, at Siden er kompatibel med al software og hardware og at den er sikker. Hvis, som resultat af Vores manglende udøvelse af omhu, vores Indhold beskeder din enhed eller andet digitalt Indhold som du ejer, kan du være berettiget visse krav. For mere information omkring dine rettigheder som forbruger, bedes du kontakte dit lokale kontor for handelsstandarder.

9.3 Vi gør alt inden for rimelighedens grænser for at sikre, at Indholdet på Vores Side er komplet, nøjagtigt og opdateret. Vi giver dog ingen garantier (uanset om disse er udtrykkelige eller underforståede) for, at Indholdet på alle tidspunkter vil være komplet, nøjagtigt eller opdateret. Bemærk venligst, at denne undtagelse ikke er gældende for oplysninger om Varer, der sælges via Vores Side. Se vores Salgsbetingelser for mere information

9.4 Vi er ikke ansvarlige for Indholdet eller nøjagtigheden bag enhver udtalelse, synspunkt eller personlig mening der er udtrykt i Brugerindholdet. Alle sådanne udtalelser, synspunkter og meninger stammer fra den relevante Bruger og afspejler ikke Vores egne personlige meninger, synspunkter eller værdier.

10. Vores Ansvar

10.1 Bestemmelserne i dette Afsnit 10 er kun gældende for brugen af Vores Side og vedrører ikke salg af Varer, der i stedet reguleres separat af vores Salgsvilkår.

10.2 Så vidt at det er muligt ved den gældende lovgivning, frasiger Vi os ethvert ansvar for enhver brugers tab eller skade, for overtrædelse af lovpligtige pligter eller andre forsømmelser i forbindelsen med brugen af Indhold (inklusive brugerindhold) der er inkluderet på Vores Side.

10.3 I det omfang lovgivningen tillader det, ekskluderer Vi alle repræsentationer og garantier (hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede), der kan være gældende for Vores Side eller ethvert indhold inkluderet på Vores Side.

10.4 Vores Side er udelukkende beregnet til ikke-kommercielt brug. Hvis du er forretningsbruger, accepterer vi intet ansvar for tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægt. Vi accepterer samtidig intet ansvar for potentielle forretningsmuligheder eller tabt omdømme, tab af forventede besparelser, forretningsafbrydeler; eller for indirekte tab eller skade.

10.5 Vi gør alt inden for rimelighedens grænser for at sikre, at Vores Side er fri for både vira og anden malware. Med forbehold af underafsnit 9.2 påtager vi os dog intet ansvar for tab eller skade, der forårsages grundet en virus eller anden malware, et distribueret angreb på vores service eller andet skadeligt materiale eller begivenhed, der kan have negativ indflydelse på din hardware, software, data eller andet materiale, der opstår som et resultat af din brug af Vores Side (herunder eventuelle downloads af Indholdet fra Vores Side) eller ethvert andet websted som vi henviser til på Vores Side.

10.6 Vi påtager os hverken ansvar som følge af forstyrrelse eller manglende tilgængelighed af Vores Side som følge af eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP-udstyrsfejl, fejl i værtsudstyr, svigt i Vores kommunikationsnetværk, naturlige begivenheder, krigshandlinger, eller lovlige begrænsninger og censur.

10.7 Intet i disse Brugsbetingelser udelukker eller begrænser Vores ansvar relateret til svigt eller bedrageriske eller fejlagtige repræsentationer, for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller for andre former for ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov. Ønsker du yderligere oplysninger omkring forbrugeres lovlige rettigheder, herunder dem, der vedrører Digitalt Indhold, bedes du kontakte dit lokale kontor for handelsstandarder.

11. Virusser, Malware og Sikkerhed

11.1 Vi gør alt inden for rimelighedens grænser for at sikre, at Vores Side er sikkert og fri for vira og anden malware.

11.2 Du alene er ansvarlig for at beskytte din hardware, software, data og andet materiale mod vira, malware og andre internetsikkerhedsrisici.

11.3 Du må ikke bevidst introducere vira eller anden malware eller andet ondsindet eller skadeligt materiale, hverken eller via vores websted.

11.4 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til dele af Vores Side, serveren hvorpå Vores Side gemmes eller nogen anden server, computer eller database, der er tilknyttet til Vores Side.

11.5 Du må ikke angribe Vores Side ved brug af afslag på service, et distribueret angreb på afslag på service eller på anden måde.

11.6 Ved at overtræde bestemmelserne i disse underafsnit11.3 til 11.5, begår du muligvis en strafbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Samtlige sådanne overtrædelser vil blive rapporteret til de relevante myndigheder, og Vi vil herefter samarbejde fuldt ud med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem, hvis nødvendigt. Ved sådanne overtrædelser, ophører din ret til at anvende Vores Side med det samme.

12. Acceptabel Brugspolitik

Du må udelukkende anvende Vores Side må en lovlig måde og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette Afsnit 12. Specifikt:

12.1.1 du skal sikre at du overholder samtlige lokale, nationale eller internationale lovgivninger og/eller regler;12.1.2 du må på ingen måde anvende Vores Side til et formål, der anses som ulovlige eller bedrageriske;12.1.3 du må ikke bruge Vores Side til at sende, uploade eller må anden vis overføre data, der indeholder enhver form for virus eller anden malware, eller nogen anden kode der er fremstillet til at have negativ indflydelse på computerhardware, software eller data af nogen art; og12.1.4 du må ikke bruge Vores Side på nogen anden måde end det beregnede formål eller til formål at skade én eller flere personer på enhver måde.

Når du indsender Brugerindhold (eller på anden måde kommunikerer ved hjælp af Vores Side), må du ikke indsende, kommunikere eller på anden måde gøre noget, der:

12.2.1 er af seksuel natur;12.2.2 er uanstændigt, fornærmende, hadefuldt eller på anden måde krænkende;12.2.3 promoverer vold;12.2.4 promoverer eller støtter enhver type ulovlig aktivitet;12.2.5 diskriminerer eller på anden måde er krænkende over for enhver person, gruppe eller klasse af personer, race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder;12.2.6 er fremstillet til eller på anden måde sandsynligvis vil true, chikanere, irritere, ulejlige, forstyrre eller genere en anden person;12.2.7 er fremstillet til - eller med sandsyndlighed vil - at vildlede;12.2.8 er fremstillet til eller på anden måde sandsynligvis krænker (eller truer med at krænke) en anden persons privatliv;12.2.9 på vildledende vis efterligner enhver person eller på anden måde forkert repræsenterer din identitet eller tilknytning på en måde, der beregnes til at bedrage (åbenlyse parodier er ikke inkluderet i denne definition, såfremt at disse ikke falder ind under nogen af de andre bestemmelser beskrevet i dette underafsnit 12.2);12.2.10 antyder om former for tilknytning til os, hvor der ingen tilknytning findes;12.2.11 krænker eller bidrager til at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, varemærker og databaserettigheder) fra enhver anden part; eller12.2.12 overtræder enhver juridisk pligt, der skyldes en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, kontraktlige forpligtelser og tillidsforpligtelser.

12.3 Vi forbeholder os retten til at suspendere eller afslutte din adgang til Vores Side hvis du overtræder bestemmelserne i dette Afsnit12 eller en af de andre bestemmelser i disse Brugsvilkår. Specifikt kan vi muligvis udføre en eller flere af følgende handlinger:

12.3.1 suspendere, uanset om det er midlertidigt eller permanent, din konto og/eller din ret til at få adgang til Vores Side;12.3.2 fjerne samtligt Brugerindhold du har indsendt som ikke overholder denne Brugspolitik;12.3.3 give dig en skriftlig advarsel;12.3.4 igangsætte retssager mod dig for refundering af alle relevante omkostninger ved skadeserstatning som følge af din overtrædelse;12.3.5 tage yderligere juridisk handling hvis nødvendigt;12.3.6 videregive sådanne oplysninger til de relevante myndigheder efter behov eller hvis vi anser denne handling som nødvendig; og/eller12.3.7 alle andre handlinger, som Vi finder rimelige (og lovlige).

12.4 Vi fraskriver Os herved ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af handlinger (herunder, men ikke begrænset til dem, der er beskrevet ovenfor), som vi kan påtage os som svar på overtrædelse af disse Brigsvilkår.

13. Privatliv og Cookies

13.1 Brugen af Vores Side er også underlagt vores Cookie og Privatlivspolitikker, som kan findes på siderne Cookiepolitik og Privatlivspolitik. Disse politikker er indarbejdet i disse Brugsbetingelser.

14. Ændringer i disse Brugsvilkår

14.1 Vi kan til enhver tid ændre disse Brugsbetingelser. Eventuelle ændringer vil være bindende for dig ved første brug af Vores Side efter at ændringerne er implementeret. Derfor rådes du til at tjekke denne side fra tid til anden.

14.2 I tilfælde af at der opstår konflikt mellem den aktuelle version af disse Brugsvilkår og eventuelle tidligere versioner, skal de nuværende bestemmelser altid være gældende, medmindre at andet er udtrykkeligt anført.

15. Kontakt Os

15.1 For at kontakte os, bedes du venligst sende os en e-mail på [email protected] eller ved at bruge en af de kontaktmetoder som kan findes på Vores kontaktside.

16. Kommunikationer fra Os

16.1 Hvis Vi har dine kontaktoplysninger (hvis du eksempelvis har en Konto), sender Vi dig muligvis forskellige vigtige notifikationers via e-mail. Disse notifikationer kan være relateret til, men er ikke begrænset til, ændringer af vores tjenester, ændringer af disse Brugsvilkår, Vores Salgsvilkår og ændringer for din Konto.

16.2 Vi sender dig aldrig markedsførende e-mails af nogen art uden at have modtaget dit udtrykkelige samtykke. Hvis du giver Os et sådant samtykke kan du til enhver tid vælge at tilbagetrække din accept. Alle e-mails, der sendes af Os, inkluderer et afmeldningslink. Dine indstillinger for markedsførende materiale på e-mail kan også ændres i vores Kommunikationscenter. Hvis du, uanset tidspunkt, vælger at fravælge vores e-mails, kan der gå op til 8 arbejdsdage før, at Vi kan imødekomme din anmodning. Du vil i løbet af denne periode muligvis stadig modtage e-mails fra os.

16.3 For henvendelser eller klager omkring kommunikationen fra Os (herunder, men ikke begrænset til marketings-emails), bedes du venligst kontakte Os på [email protected] eller via kontaktside.

17. Databeskyttelse

17.1 Alle personlige oplysninger som Vi muligvis indsamler, vil blive indsamlet, brugt og opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne beskrevet i Databeskyttelsesloven 1998 og dine rettigheder og vores forpligtelser i henhold til denne lov.

17.2 Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til at:

17.2.1 Opretholde og administrere din Konto;17.2.2 Besvare eventuelle henvendelser som du sender til Os;17.2.3 Sende dig vigtige meddelelser, som beskrevet i Afsnit 16;

17.3 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter.

18. Lov og Jurisdiktion

18.1 Disse Vilkår og Betingelser fungerer som forholdet mellem dig og os (uanset om denne er kontraktmæssig eller af anden natur) og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med den relevante lovgivning i England & Wales.

18.2 Hvis du er forbruger, kan du drage fordel af eventuelle obligatoriske lovbestemmelser i dit opholdsland. Intet i Afsnit 18.1 ovenfor annullerer eller reducerer dine rettigheder som forbruger og din ret til disse bestemmelser.

18.3 Hvis du er forbruger, skal enhver tvist, procedure eller krav mellem dig og Os der omhandler disse Vilkår og Betingelser eller forholdet mellem dig og Os (uanset om dette er kontraktligt eller af anden natur) være underlagt domstolene i England, Wales, Skotland eller Nordirland, som bestemt af din placering.

18.4 Hvis du er en forretning, skal tvister der omhandler disse Vilkår og Betingelser, forholdet mellem dig og Os eller spørgsmål relateret til dette (uanset om dette er kontraktligt eller af anden natur) være underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.